w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Stara Kamienica Nr XLI/268/05 z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie zabezpieczenia finansowego projektu “Euroregionalny Inkubator Socjokulturowy w Starej Kamienicy – etap I” w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie).

Pobierz plik:pdf1170506092.pdf