w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr 257/XXXIX/05 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy i Miasta Węgliniec.

Pobierz plik:pdf1140525063.pdf