w sprawie: stwierdzenia nieważności Uchwały nr XL/346/05 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2006.

Pobierz plik:pdf1120518043.pdf