w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Walim Nr XXXIX/217/2005 z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. “Termomodernizacja Zespołu Szkół – budynków: Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Walimiu”.

Pobierz plik:pdf1050521082.pdf