w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXI/183/2005 Rady Gminy Borów z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień przedmiotowych od tego podatku.

Pobierz plik:pdf1020517012.pdf