w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XVIII/229/05 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie wysokości staweki zasad ustalania podatku od nieruchomości na terenie Gminy Bardo.

Pobierz plik:pdf1010524013.pdf