w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Łagiewniki Nr XXV/229/2005 z 14 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2006 roku.

Pobierz plik:pdf0990502062.pdf