w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Męcinka Nr XXXVI/176/05 z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku.

Pobierz plik:pdf0970505032.pdf