w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XL/147/05 Rady Gminy w Czarnym Borze z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2006 rok oraz zwolnień od tych podatków.

Pobierz plik:pdf0930521042.pdf