w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Marcinowice Nr XXXIII/199/05 z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.

Pobierz plik:pdf0910519052.pdf