w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Krotoszyce nr XXVII/172/05 z dnia 16 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Pobierz plik:pdf0870509032.pdf