w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Starosty Zgorzeleckiego do wystąpienia pokontrolnego z 21 września 2005 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Pobierz plik:pdf0850525000.pdf