w sprawie stwierdzenia nieważności części Zarządzenia Burmistrza Dzierżoniowa nr 580/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej z Budżetu Miasta na 2005 rok na realizację „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami”.

Pobierz plik:pdf0840502021.pdf