w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr 106/2004 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 15 grudnia 2004 roku w sprawie ramowego planu pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu na 2005 rok oraz planu kontroli.

Pobierz plik:pdf07605RIO.pdf