w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Bolesławiec nr XXVI/175/05 z dnia 22 lipca 2005 roku zmieniającej uchwałę Nr XX/129/04 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie określenia i ustalenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych.

Pobierz plik:pdf0750501022.pdf