w sprawie rozpatrzenia zastrzeżenia Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do wniosku zawartego w wystąpieniu pokontrolnym z 24 czerwca 2005 roku Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Pobierz plik:pdf0730525033.pdf