w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały nr XIV/92/2005 Rady Gminy Żórawina z 12 lipca 2005 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania zleconego.

Pobierz plik:pdf0700523092.pdf