w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XL/2474/05 Rady Miejskiej Wrocławia z 7 lipca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Wrocław pożyczki lub kredytu długoterminowego na prefinansowanie wydatków na zadania realizowane ze środków Unii Europejskiej w latach 2005 – 2007.

Pobierz plik:pdf0690564000.pdf