w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 52/2005 z 1 czerwca 2005 r. w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale nr 211/XXXI/05 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie miasta.

Pobierz plik:pdf0680525063.pdf