w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIX/293/05 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu na budowę mieszkań na wynajem dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Bielawie.

Pobierz plik:pdf0640502011.pdf