w sprawie zaopiniowania kandydatów na pozaetatowych członków Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Pobierz plik:pdf06305RIO.pdf