w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały nr LV/324/05 Rady Miasta i Gminy Prusice z 23 maja 2005 r. w sprawie zmiany uchwały III/38/02 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

Pobierz plik:pdf0590520023.pdf