w sprawie stwierdzenia naruszenia prawa w uchwale nr XII/76/2005 Rady Gminy Żórawina z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żórawina za 2004 rok.

Pobierz plik:pdf0570523092.pdf