w sprawie rozpatrzenia odwołania Rady Miejskiej w Piławie Górnej od uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Nr IV/125/2005 z dnia 10 maja 2005 roku w sprawie opinii o uchwale nr 191/XXXV/2005 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie absolutorium Burmistrzowi Piławy Górnej za rok 2004.

Pobierz plik:pdf0560502041.pdf