w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Piławie Górnej nr 191/XXXV/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie absolutorium Burmistrzowi Piławy Górnej za rok 2004.

Pobierz plik:pdf0550502041.pdf