w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXI/190/2005 Rady Gminy w Wińsku z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za niektóre czynności urzędowe nieobjęte przepisami o opłacie skarbowej.

Pobierz plik:pdf0530522022.pdf