w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale nr IV/210/05 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2005 – 2007.

Pobierz plik:pdf0510507033.pdf