w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 35/2005 z 6 kwietnia 2005 roku w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Nr 124/XXIV/2005 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 9 marca 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2005 rok.

Pobierz plik:pdf0500524022.pdf