w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Bolesławiec nr XXXIII/338/05 z 20 kwietnia 2005 roku o zmianie uchwały nr III/34/02 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zwolnień z podatku od nieruchomości, zmienionej uchwałą nr XI/121/03 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 15 października 2003 roku.

Pobierz plik:pdf0490501011.pdf