w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Oława Nr XXVIII/308/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 roku w sprawie poręczenia spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.

Pobierz plik:pdf0460515042.pdf