w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały nr XXIII/156/05 Rady Powiatu w Miliczu z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Milickiego za 2004 rok.

Pobierz plik:pdf0450513000.pdf