w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry Nr 398/XXXIV/2005 z dnia 19 kwietnia 2005 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Miasta Jeleniej Góry dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej, niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkolnych schronisk młodzieżowych, niepublicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, sposobu jej rozliczania oraz kontroli.

Pobierz plik:pdf0440561000.pdf