w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały nr XXVI/206/05 Rady Miejskiej w Miliczu z 24 lutego 2005 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji związanych z wykonywaniem zadań określonych ustawą z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.

Pobierz plik:pdf0430513033.pdf