w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXV/414/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej.

Pobierz plik:pdf0420519072.pdf