w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice nr LI/309/05 z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/251/04 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Pobierz plik:pdf0400520023.pdf