w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w Kondratowicach Nr XLI/145/2005 z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia zarządzenia.

Pobierz plik:pdf0390517022.pdf