w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w Kondratowicach Nr XL/143/2005 z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kondratowice, sposobu rozliczania i kontroli zadań zlecanych organizacjom pozarządowym.

Pobierz plik:pdf0370517022.pdf