w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego złożone przez Burmistrza Strzegomia.

Pobierz plik:pdf0360519063.pdf