w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za 2004 rok.

Pobierz plik:pdf03205RIO.pdf