w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej Nr XXXVII/115/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku w ramach oferty o przyznanie dotacji ze środków publicznych składanej na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).

Pobierz plik:pdf0300519043.pdf