w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLIX/283/05 Rady Miasta i Gminy Prusice z 31 stycznia 2005 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy dotacji na realizację zadań publicznych Gminy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.

Pobierz plik:pdf0280520023.pdf