w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXIX/236/05 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania dotacji z budżetu Gminy, sposobu ich rozliczania i kontroli oraz innych formach współpracy z podmiotami nie zaliczonymi do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

Pobierz plik:pdf0270518032.pdf