w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Wójta Gminy Zgorzelec do wystąpienia pokontrolnego z dnia 16 grudnia 2004 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Pobierz plik:pdf0250525072.pdf