w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Dobroszyce Nr XXIII – 95/2004 z dnia 30 grudnia 2004 roku zmieniającej uchwałę nr XXVI – 121/2000 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności wykonywane przez podległe Radzie Gminy organy.

Pobierz plik:pdf0230514032.pdf