w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem uchwały Rady Powiatu Głogowskiego Nr XXVI/225/2004 z 30 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Głogowskiego na 2004 rok uchwalonego uchwałą Rady Powiatu Głogowskiego nr XVI/106/2004 z dnia 29 stycznia 2004 roku.

Pobierz plik:pdf0220503000.pdf