w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem uchwały Nr 119/XXIII/2004 Rady Gminy Ciepłowody z 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Pobierz plik:pdf0210524022.pdf