w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Szczytnej Nr XXIII/184/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Pobierz plik:pdf0200508143.pdf