w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem części uchwały Rady Gminy Czernica nr XX/238/2004 z 30 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Czernica na 2004 rok.

Pobierz plik:pdf0180523012.pdf