w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIX/160/04 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Pobierz plik:pdf0170524013.pdf