w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem uchwały Rady Miejskiej w Kowarach Nr XXVIII/154/04 z 30 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok.

Pobierz plik:pdf0160506021.pdf